Έχω μπερδευτεί, ποιό πακέτο να επιλέξω;

Εάν μοναδικό σας κριτήριο είναι να εξοικονομήσετε χρήματα και επιθυμείτε μόνο τις υποχρεωτικές από το Νόμο καλύψεις, τότε όταν βρίσκεστε στη φόρμα τιμολόγησης στην Κατηγορία Πακέτου, κλικάρετε την επιλογή ‘’Βασικο’’. Θα σας εμφανιστούν μόνο τα οικονομικότερα πακέτα με τις βασικές-υποχρεωτικές καλύψεις.

Εάν επιθυμείτε πληρέστερη προστασία για το όχημα σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των πακέτων στη Κατηγορία Πακέτου, κλικάρετε την επιλογή ‘’Πυρός’’- Πυρός/Κλοπή (ολική/μερική) ή Ιδίες Ζημιές (Μεικτή) και μπορείτε να προσθέσετε τυχόν extra καλύψεις που επιθυμείτε.

Question order: