Για να πάρω προσφορές πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία ή μόνο τα βασικά;

Θα πρέπει να συμπληρώσετε με ακρίβεια και να είναι αληθή όλα τα στοιχεία που σας ζητηθούν, ώστε να πάρετε τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Εάν δεν συμπληρωθούν σωστά τα πεδία, τότε οι τιμές που θα εμφανίζονται δεν θα είναι σωστές. Δώστε μεγάλη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας.

Question order: