Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ασφάλισης;

Δεν θα σας πάρει περισσότερο από 2 λεπτά, καθώς όλα έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία του χρήστη.

Question order: