Τι γίνεται εάν είμαι μικρότερος των 23 ετών ή έχω το δίπλωμα οδήγησης λιγότερο από 1 χρόνο;

Θα πληρώσετε επασφάλιστρο που καθορίζεται ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία, καθώς θεωρείστε νέος οδηγός.

Question order: