Τι είναι η Αστική Ευθύνη;

Με τον όρο αστική ευθύνη εννοούμε την υποχρέωση της εταιρίας να αποκαταστήσει πιθανές υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που προξένησε ο ασφαλισμένος σε τρίτους και η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο Ν489/76.Τα ανώτατα όρια αποζημίωσης της εταιρίας είναι 1.000.000 ευρώ/ανά θύμα και 1.000.000/ανα ατύχημα.

Question order: