Τι είναι οι φορολογίσιμοι ίπποι;

Αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας και είναι από τα πιο βασικά κριτήρια για να τιμολογηθεί το όχημα σας.

Question order: