Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Ο Φιλικός Διακανονισμός επιφέρει ταχύτητα στην αποζημίωση, καθώς ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται από την δική του ασφαλιστική εταιρία, στην περίπτωση που δεν φταίει και εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο Φ.Δ, δεν θα πρέπει να εμπλέκονται στο ατύχημα πάνω από 2 οχήματα και η αποζημίωση να μην υπερβαίνει τα 6500 ευρώ/για υλικές ζημιές και 5000 ευρώ/ανά άτομο για σωματικές βλάβες, με ανώτατο όριο τις 15.000 συνολικά.

Question order: