Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Θα πρέπει να καλέσετε άμεσα την ασφαλιστική σας εταιρία στο τηλέφωνο της Φροντίδας Ατυχήματος και την Τροχαία ώστε να καταγράψει το συμβάν .Εκπρόσωπος της Φροντίδας θα έρθει στο τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει τις συνθήκες του ατυχήματος, να βγάλει φωτογραφίες το όχημα σας και να συμπληρώσετε μαζί τη δήλωση ατυχήματος.

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα, εντός 8 ημερών, να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή την ασφαλιστική εταιρία για την αναγγελία της ατυχήματος και να συμπληρώσετε το έντυπο της δήλωσης ατυχήματος.

Η ασφαλιστική εταιρία έπειτα θα στείλει ειδικό πραγματογνώμονα να εκτιμήσει το κόστος της ζημιάς και να υποβάλει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης στον διακανονιστή που χειρίζεται την υπόθεση σας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν είναι: άδεια κυκλοφορίας οχήματος, δίπλωμα και ταυτότητα οδηγού, αντίγραφο τροχαίας και πρωτότυπα τιμολόγια εργασίας και ανταλλακτικών.

Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα θα πρέπει υποχρεωτικά να ειδοποιήσετε την τροχαία, ώστε αν έχετε στο συμβόλαιο σας την κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα να πάρετε την αποζημίωση από τη ασφαλιστική σας εταιρία. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα, μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωση σας από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Question order: